Referat af generalforsamlingen 2017

21 grundejere og 10 ledsagere var mødt op til generalforsamlingen lørdag den 8. april 2017 i Hundested Kro.

Her kan du læse hele referatet

I det forgangne år er der kommet lås på vores bom ned til stranden, og strandudvalget knokler fortsat på med både kystbeskyttelseslaug, sandfodring og nordkystens fremtid i det hele taget.

Godfred og Jens Jacob har vedligeholdt vores veje, mens der fortsat arbejdes på, at vi får en sikrere udkørsel fra Klitgårdsvej ud til racerbilerne på strandvejen. 

Sommerfest igen i år

Sommerfesten sidste år var så stor en succes, at den naturligvis skal gentages i år. Skriv derfor den 26. august ind i kalenderen. Helle Høybye er primus motor

Vi vedtog at etablere to vejbump i et forsøg på at få flere til at køre børnevenligt – og altså under 30 km/t – på vores små veje.

  • Verner Bech er valgt som ny formand i stedet for Bent Jensen
  • Rebekka Musaeus blev genvalgt som kasserer
  • Per Florman fortsætter som sekretær
  • Suppleant er Jens Jacob Jacobsen
  • Hardy Gøtze blev valgt, og Yvonne Schjerlund blev genvalgt som revisorer. Her er Helle Høybye suppleant

Sneglegift til afhentning

Og så er det værd at bemærke, at Jørgen Dahl Madsen indkøber sneglegift og sætter en seddel op på opslagstavlen, når vi kan komme forbi og hente en pose (på Fladstjernevej 8).

 

Aflåst bom ved stranden

Strandudvalget med Yvonne i front har i gennem lang tid kæmpet for at få en endelig aftale med entreprenørerne om brugen af nedkørslen samt grundejerforeningens andel af strand og strandgrund.

Efter mange henvendelser har Strandudvalget fået en aftale med kommunen om, at vi må låse bommen. Det er nu effektueret, og bommen må fremover aldrig efterlades uaflåst.

Det er så meningen at entreprenørerne – for at kunne komme ned til stranden via vores nedkørsel – skal henvende sig til navngivne medlemmer af strandudvalget, der så sørger for at få lavet en aftale  – herunder modtage betaling af depositum, ligesom de efterfølgende besigtiger evt. skader.

De, der har behov for at få en nøgle til bommen (eks. småbådsejere eller andre, der kan dokumentere behov for at kunne åbne bommen) kan henvende sig til Strandudvalget, for at få en nøgle. Der skal betales 100 kr. i depositum, og det pointeres, at nøglen er strengt personlig og ikke må udlånes til andre.

Henvendelse om nøgle kan ske til

Kirsten tlf. 30 13 72 45, John tlf. 44 97 41 03, Bent tlf. 20 10 53 47 eller Yvonne tlf. 40 46 02 03 (fra den anden side af årsskiftet).

Det er ikke sikkert, at alle de nævnte kontaktpersoner vil være tilgængelige, men med lidt tålmodighed burde det være muligt at få lavet en aftale om nøgleudlevering.

Venlig hilsen

Strandudvalget